torsdag 31 januari 2013

På spaning efter William Shakespeare - Bill Bryson

Man kan kanske tycka att en kurs om William Shakespeare innehåller så pass mycket läsning att man inte direkt behöver läsa mer än vad som är absolut nödvändigt. Det tenderar att bli så med litteraturvetenskapliga studier. Emellertid råkade jag ströva omkring på mitt biblioteks biografi-avdelning och hittade flera intressanta titlar som jag naturligtvis genast lånade med mig hem.
Det var en ren slump att jag tog upp Brysons bok först. Eller, kanske inte ändå. Layouten är modern och den ser helt enkelt mycket mer lättsam ut än de övriga - ett löfte som den verkligen levde upp till!
På spaning efter William Shakespeare är en biografi, men en som betonar hur lite vi vet och hur fantastiskt det är som vi faktiskt känner till. Den går igenom det som är känt om Shakespeare, det som är allmänt antaget och vad som tidigare har antagits, ofta felaktigt. Bryson redogör för samtida händelser och olika personer som ofta nämns i Shakespeare-sammanhang men också för de olika teorierna som är emot Shakespeares författarskap: hur de uppkom och hur de har sett ut fram till idag (det vill säga 2007, då Brysons bok släpptes). Tonen är lättsam och humoristisk vilket gör att den är lättläst även om man kanske inte tidigare varit särskilt intresserad av Shakespeare. Dessutom är det roligt! Här nedan får ni ett utdrag ur en passage om earlen av Southampton, som många tror är den fagra yngling som mertalet av Shakespeares sonetter var skrivna till:

"...(lord Burghley) ansvarade för gossens utbildning, och när Southampton hade fyllt sjutton försökte lorden få honom gift med ett av sina barnbarn, lady Elizabeth de Vere, som i sin tur var dotter till Edward de Vere, sjuttonde earl av Oxford och sedan länge ansedd som främste kandidat av dem som tror att Shakespeare inte var Shakespeare. Southampton ville inte fullfölja det äktenskap som lorden hade planerat och blev tvungen att betala den kolossala bötessumman 5 000 pund (omkring två och en halv miljon pund i dagens penningvärde). Han ville verkligen inte gifta sig med Burghleys barnbarn."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar