lördag 3 mars 2012

Fredrika Bremer - liknelsernas mästarinna?

Hennes själ liknade elden i milan: dess lågor synas ej, de bryta ej ut, men förtära stilla och säkert sin boning.


Ur Familjen H.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar