onsdag 23 december 2009

Om smärtan

Er smärta är det som krossar skalet kring ert förstånd.
Och liksom kärnan i frukten måste krossas
för att dess hjärta ska kunna stå i solen,
så måste ni lära känna smärtan.
Och kunde ni behålla hjärtats förundran över
de dagliga miraklen i ert liv,
så skulle smärtan inte tyckas er mindre förunderlig än glädjen;
Och ni skulle acceptera hjärtats årstider,
liksom ni alltid har accepterat årstiderna som går fram över era fält.

Utdrag ur Om smärtan, Profeten av Kahlil Gibran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar