onsdag 23 december 2009

Om arbetet

Arbete är kärlek synliggjord.
Och kan ni ej arbeta med kärlek utan blott med olust,
då är det bättre att ni lämnar arbetet
och sätter er vid tempelporten
och tar allmosor från dem som arbetar med glädje.
Ty om ni bakar ett bröd med likgiltighet
bakar ni ett bittert bröd
som endast mättar människans halva hunger.
Och om ni klagar när ni krossar druvorna,
så skall er klagan sippra ned i vinet som ett gift.
Och om än ni sjunger likt änglar,
och ej älskar sången,
gör ni människornas öron döva för dagens röster
och för nattens röster.

Utdrag ur Om arbetet, Profeten av Kahlil Gibran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar