söndag 20 december 2009

Annons från SvD 18 dec 1884

Ny Konsthandel
Hamngatan N:o 18 B
(snedt emot Konstföreningen)

Undertecknad har äran tillkännagifva, att jag denna dag i ny och elegant inredd lokal, belägen i N:o 18 B Hamngatan, öppnat en välförsedd Konsthandel i förening med utställning af värdefullare moderna konstverk och konstindustrialster och beder att få innesluta mig i den ärade allmänhetens välvilliga hågkomst.
Särskilt torde observeras ett rikhaltigt lager till julpresenter passande artiklar

Stockholm den 16 december 1884
Högaktningsfullt
Theodor Blanch

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar